ὀφθαλμοδουλία

Noun

Gloss

service rendered only while the master watches

Mounce definition

also written ὀφθαλμοδουλεία, eye-service, service rendered only while under inspection, Eph. 6:6; Col. 3:22*

Morphological category

  • Feminine nouns with stems ending in εα, ια, or ρα and a genitive in ας

Feminine (1st declension)

SP
N
G
D
ὀ­φθαλ­μο­δου­λί­αις
A
ὀ­φθαλ­μο­δου­λί­αν