ἱκανός

Adjective

Gloss

sufficient, worthy, many, much

Mounce definition

befitting; sufficient, enough, Lk. 22:38; ἱκανὸν ποιεῖν τινί, to satisfy, gratify, Mk. 15:15; τὸ ἱκανὸν λαμβάνειν, to take security or bail of any one, Acts 17:9; or persons, adequate, competent, qualified, 2 Cor. 2:16; fit, worthy, Mt. 3:11; 8:8; of number or quantity, considerable, large, great, much, and pl. many, Mt. 28:12; Mk. 10:46

Morphological categories

  • Uncontracted stems
  • Uncontracted stems (feminine in η; neuter in ον)
Masculine
SP
N
ἱ­κα­νός
ἱ­κα­νοί
G
ἱ­κα­νοῦ
ἱ­κα­νῶν
D
ἱ­κα­νῷ
ἱ­κα­νοῖς
A
ἱ­κα­νόν
ἱ­κα­νούς
Feminine
SP
N
ἱ­κα­ναί
G
D
ἱ­κα­ναῖς
A
ἱ­κα­νάς
Neuter
SP
N
ἱ­κα­νόν
G
D
A
ἱ­κα­νόν
ἱ­κα­νά