ἐπιζητέω

Verb

Gloss

I seek after, desire, search for

Mounce definition

to seek for, make search for, Acts 12:19; to require, demand, Mt. 12:39; 16:4; Acts 19:39; to desire, endeavor to obtain, Rom. 11:7; Heb. 11:14; to seek with care and anxiety, Mt. 6:32

Morphological categories

  • Compound verb
  • Present stem = verbal root
  • Verbal roots ending in a vowel
  • Roots ending in ε (which lengthen the ε before a tense formative)

Present active indicative

SP
1
ἐ­πι­ζη­τῶ
ἐ­πι­ζη­τοῦ­μεν
2
ἐ­πι­ζη­τεῖ­τε
3
ἐ­πι­ζη­τεῖ
ἐ­πι­ζη­τοῦ­σι(ν)

Imperfect active indicative

SP
1
2
3
ἐ­πε­ζή­τουν

Aorist active indicative

SP
1
2
3
ἐ­πε­ζή­τη­σε(ν)

Aorist active masculine participle

SingularPlural
N
ἐ­πι­ζη­τή­σας
G
D
A