ἐκπετάννυμι

Verb

Gloss

I spread or stretch out

Mounce definition

pluperfect, ἐκπεπετάκειν, to stretch forth, expand, extend, Rom. 10:21*

Morphological categories

  • Compound verb
  • Present tense stem = verbal root + ν
  • Verbal roots ending in a vowel add (ν)νυ
  • Roots ending in a vowel add ννυ

Aorist active indicative

SP
1
ἐ­ξε­πέ­τα­σα
2
3