ἅγιος

Adjective

Gloss

set apart, holy, sacred

Mounce definition

separate from common condition and use; dedicated. Lk. 2:23; hallowed; used of things, τὰ ἅγια, the sanctuary; and of persons, saints, e.g., members of the first Christian communities; pure, righteous, ceremonially or morally; holy

Morphological categories

  • Uncontracted stems
  • Uncontracted stems (feminine in α)
Masculine
SP
N
ἅ­γι­ος
ἅ­γι­οι
G
ἁ­γί­ου
ἁ­γί­ων
D
ἁ­γί­ῳ
ἁ­γί­οις
A
ἅ­γι­ον
ἁ­γί­ους
V
ἅ­γι­ε
ἅ­γι­οι
Feminine
SP
N
ἁ­γί­α
ἅ­γι­αι
G
ἁ­γί­ας
D
ἁ­γί­ᾳ
ἁ­γί­αις
A
ἁ­γί­αν
V
Neuter
SP
N
ἅ­γι­ον
ἅ­γι­α
G
ἁ­γί­ου
ἁ­γί­ων
D
ἁ­γί­ῳ
A
ἅ­γι­ον
ἅ­γι­α
V