ἀρχάγγελος

Noun

Gloss

a ruler of angels, a superior angel, an archangel

Mounce definition

an archangel, chief angel, 1 Thess. 4:16; Jude 9*

Morphological category

  • Masculine nouns with stems ending in ο(ς)

Masculine (2nd declension)

SP
N
ἀρ­χάγ­γε­λος
G
ἀρ­χαγ­γέ­λου
D
A