διαλέγομαι

Verb

Gloss

I converse, address, preach, lecture

Mounce definition

to discourse, argue, reason, Acts 17:2, 17; 24:12; to address, speak to, Heb. 12:5; to contend, dispute, Mk. 9:34; Jude 9

Morphological categories

  • Compound verb
  • Present stem = verbal root
  • Verbal roots ending in a stop (π β φ, κ γ χ, τ δ θ)
  • Roots ending in a velar (κ γ χ)

Present middle indicative

SP
1
2
3
δι­α­λέ­γε­ται

Imperfect middle indicative

SP
1
2
3
δι­ε­λέ­γε­το

Aorist middle indicative

SP
1
2
3
δι­ε­λέ­ξα­το

Aorist passive indicative

SP
1
2
3
δι­ε­λέ­χθη­σαν

Present middle masculine participle

SingularPlural
N
δι­α­λε­γό­με­νος
G
δι­α­λε­γο­μέ­νου
D
A
δι­α­λε­γό­με­νον